Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Calliola Kokous- ja saaristohotelli käsittelee henkilötietoja ja niihin liitettyjä lisätietoja.

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

1. Rekisterinpitäjä

Talent Adventure Oy / Calliola Kokous- ja saaristohotelli (y-tunnus: 1600843-7)

Rågöntie 315, 10710 Snappertuna

Puh. 0201 600 888

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pirkko Riihimäki

Puh. 0201 600 888

calliola@calliola.com

3. Rekisterin nimi

Talent Adventure, Calliola markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Calliolan suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, katuosoite, puhelinnumero, muut yhteystiedot

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten

• palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot (esim. asiakasnumero)

• asiakkuuden alkamisajankohta

• tunnistettuna asiakkaana tehtyjen ostojen tiedot

• palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeen tilaaminen)

• rekisteröityyn kohdistetut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö

• laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

• mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

• asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä

• suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään myös lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Calliola huolehtii, että ainoastaan niillä yrityksen työtekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtävien hoitamisen vuoksi on tarpeen.

7. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot yllä).

8. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot yllä).

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointitarkoituksissa. Pyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot yllä).