Jokaisen yrityksen ja julkisen organisaation tärkeä toiminnan kehittämisen foorumi ovat säännöllisesti pidettävät henkilöstön, tiimien, osastojen, päälliköiden ja johdon kokoukset. Niillä on suuri merkitys kun halutaan luoda selkeyttä visioon, tavoitteisiin,...

lue lisää